Pologne / Poland

Professor J. Kłoczowski
Chopina 27/9,
20023 Lublin, Poland
Instytut Europy Srod-Wsch
Palac Czartoryskich
Tel/fax: +48 81 532 29 07
E-mail: instesw@platon.man.lublin.pl or europasw@platon.man.lublin.pl

Dr Paweł Kras
E-mail: palks@inetia.pl